Regulamin katalogu

   Postanowienia ogólne
  • 1) Niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem, określa warunki korzystania z Katalogu stron internetowych sugo.pl prowadzony przez firmę Virtual Services z siedzibą w Gdyni przy ul. Śląskiej 53, kod pocztowy 81-304, NIP: 586-218-63-47.
  • 2) Regulamin opracowano, przyjęto i udostępniono Użytkownikom na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
  • 3) Regulamin dostępny jest na stronie katalogstronwww.net.pl pod adresem http://katalogstronwww.net.pl/regulamin

   Zgłoszenie strony do katalogu
  • 1) Każdy użytkownik może zgłosić Serwis poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod adresem http://katalogstronwww.net.pl/dodaj, akceptację Regulaminu oraz podanie Kodu Aktywującego.
  • 2) Kod Aktywujący otrzymywany jest w wiadomości zwrotnej SMS bądź w przypadku przelewu w wiadomości e-mail.
  • 3) Każdy Serwis może zostać dodany tylko raz do Katalogu.
  • 4) Każde zgłoszenie jest moderowane przez Redaktorów.
  • 5) Zabronione jest dodawanie do Katalogu, Stron:
  • - erotycznych.
  • - w budowie.
  • - łamiących polskie prawo.
  • - dotyczących hazardu, zakładów bukmacherskich, zarabiania za pomocą surfbar, getpaid, klikania w e-mail i tym
   podobnych.
  • - niemających żadnej wartości, szczególnie serwisów z kilkoma artykułami na darmowej templatce z popularnego
   CMS'a ze słowem kluczowym w domenie!
  • - propagujących nienawiść i przemoc.
  • - w których przeważają reklamy nad treścią.
  • - zawierających wirusy, trojany lub szkodliwe oprogramowanie.
  • - stworzonych wyłącznie w celu manipulowania pozycjami stron w wyszukiwarkach.
  • - będących podstronami serwisu głównego.
  • - Umożliwiających oglądanie różnego rodzaju mediów naruszających prawa autorskie osób trzecich np witryny z filmami
   online, wyszukiwarki mp3.
  • - będących subdomenami Serwisów, chyba że prezentują one odrębną, ciekawą treść lub tematykę.

   Zarządzanie Serwisem dodanym do Katalogu
  • Każdy Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego Serwisu z Katalogu za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie http://katalogstronwww.net.pl/kontakt

   Postanowienia końcowe
  • 1) Każde zgłoszenie Serwisu do Katalogu przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  • 2) Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji od katalogstronwww.net.pl, w tym materiałów reklamowych oraz informacji handlowych, na adres poczty elektronicznej podany przy zgłaszaniu Serwisu do Katalogu.
  • 3) Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym na potrzeby realizacji świadczenia przez katalogstronwww.net.pl. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Odwołanie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z usunięciem Serwisu z Katalogu przez Redaktorów.
  • 4) Zgłaszanie reklamacji przez Użytkowników, a także zapytań, uwag i sugestii dotyczących Katalogu, następuje za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie http://katalogstronwww.net.pl/kontakt Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Redaktorów niezwłocznie po ich zgłoszeniu, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od ich zgłoszenia.
  • 5) Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 marca 2013 roku.

Wizyty robotów | Google 125 | Yahoo! 7